+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Webová analytika

Webová analytika je činnost, v rámci které se zaměřujeme na průběžné sledování a analýzu návštěvnosti webových stránek a jejího dopadu na váš business. V rámci provádění této činnosti analyzujeme chování návštěvníků a jejich konverze z uživatele na kupujícího či klienta.

Webová analytika

Webovou analytikou se zabýváme většinou v rámci správy webových stránek a správy e-shopů.

Analýza webových stránek

Analýzou webových stránek se nazývá činnost, kdy nejen hledáme chyby, ale také navrhujeme nové postupy. Pokud potřebujete zanalyzovat vaše stránky, jsme vám plně k službám.

Google Analytics

Jedná se o vynikající online analytický nástroj od firmy Google, který je zcela zdarma. Nabízí nepřeberné a téměř nekonečné možnosti zobrazení klíčových informací o návštěvnosti webu a výstupů z nich.

Google Search Console

Google Search Console je sofistikovaný nástroj od firmy Google, sloužící k analýze dostupnosti, indexace, problémů s provozem webových stránek a serveru, na kterém běží.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz