+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy nám pomáhají lépe znázornit, pochopit a předat jednotlivým členům týmu i zákazníkům to, co se slovy popisuje těžko. Používáme je tedy velmi rádi.

Myšlenková mapa

Myšlenkové mapy nejsou primárně určeny pro tvorbu webů. Původně byl tento koncept vymyšlen pro znázornění myšlenek. Zejména se tyto techniky používají tam, kde je třeba pracovat s lidmi a orientovat se v jejich potížích a potřebách. My je s oblibou používáme pro navrhování struktury webů, plánování internetového marketingu, ale také pro znázornění potřeb klienta do grafické podoby.

Ukázka návrhu struktury webu pomocí myšlenkové mapy

Návrh struktury webu - myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy program

Existuje mnoho různě pokročilých a propracovaných programů pro tvorbu myšlenkových map. Jedním z nich je například Xmind. Raději však používáme online služby pro tvorbu myšlenkových map, jako je Mindmup. Nejedná se o příliš propracovanou aplikaci, ale je dobře přizpůsobena pro práci v týmu a sdílení na Google Disku. Umožňuje také export do PDF, takže vám rádi poskytneme patřičné výstupy i v tomto formátu.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz