Případové studie popisují stav webu před začátkem prací, jednotlivé kroky a jejich účinnost. Těmito studiemi chceme chceme nejen ukázat výsledky, ale také to, jak se vyvíjejí v čase a jakými metodami jsme jich dosáhli.