+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Online marketing

Za internetový marketing neboli online marketing lze považovat téměř všechny obchodní činnosti realizované přes internet. Cílem správně prováděného online marketingu je propagace a maximální zisky s minimálními náklady. Zisk může být finanční, ale může se jednat také o zcela jiný profit. Online marketing se často používá při budování značky a propagaci produktu nebo služeb. Tomuto oboru se věnujeme od roku 2007 a nemusíme tak vymýšlet to, co již bylo vymyšleno. Díky tomu vám můžeme nabídnout kvalitní služby za dobré ceny.

Reference internetového marketingu

Pár kroků k úspěchu v online marketingu

 • Analyzujte současný stav – vždy je třeba vědět, kde jste, abyste mohli zvolit správný směr vedoucí k cíli.
 • Mějte vize a myslete v obrazech – na začátku je vždy vize. Ne všechno lze totiž vymyslet, ale vše lze uvidět. Představte si, kam chcete se svým businessem dojít a pokuste se vidět výsledky dříve, než nastanou. Pomáhejte si kresbami, myšlenkovými mapami a obrázky.
 • Poznejte své silné i slabé stránky – využijte ve svůj prospěch to, co umíte nejlépe a ostatní svěřte odborníkům.
 • Stanovte si reálné cíle – častou příčinou neúspěchu firem bývá přecenění vlastní sil nebo naopak jejich podcenění. Buďte proto pravdiví a věnujte stanovení cílů dostatek času.
 • Poznejte trh a své zákazníky – základem dobře prováděného internetového marketingu je znalost podnikatelského prostředí, trhu a především zákazníků.
 • Nebojte se konkurence a poznejte ji – konkurence je vaším učitelem. Inspirujte se u úspěšných, dívejte se, jak pracují a snažte se vyvarovat jejich chyb.
 • Vytvořte strategii – ujasněte si způsob provádění marketingu, priority a marketingové nástroje.
 • Plánujte marketingové aktivity – dobře naplánované marketingové kroky vám pomohou zefektivnit jednotlivé činnosti.
 • Kooperujte a řiďte marketing – každý umí dobře něco jiného. Nesnažte se dělat vše sami a důvěřujte ostatním nebo svěřte internetový marketing profesionálům. I tak si můžete zachovat plnou kontrolu nad jeho průběhem.
 • Brand – budujte silnou a úspěšnou značku.
 • Tvorba webových stránek – vytvoření dobře fungujícího webu nebo e-shopu je klíčovou komponentou Vašeho internetového marketingu.
 • Využijte sociálních sítí – internet, to nejsou jen webové stránky a e-shopy. Moderní internet, to je komunikace a interakce neboli sociální aktivity. Budujte proto své jméno i na sociálních sítích.
 • Klasický marketing – propojte své internetové aktivity s marketingovými aktivitami mimo internet.
 • Média, média a zase média – pište, foťte, natáčejte, ale především pak publikujte, publikujte, publikujte. Využijte pro propagaci nejen internet, ale i klasická média a správně je propojte s online marketingem.
 • Průběžně analyzujte – sbírání dat a jejich analýza vám vždy pomůže optimalizovat marketingovou strategii tak, aby přinášela vždy maximální užitek.
 • Vyhodnocujte – sledujte jak se váš business vyvíjí. Jedině tak jej dokážete efektivně rozvíjet a posouvat dál. Pokud si nejste jistí, jestli rozumíte všemu správně, raději si na internetový marketing najměte profesionály.
 • Kontinuální proces – internetový marketing a jeho části jako je SEO a správa webu, to je nikdy nekončící proces, který vyžaduje čas, peníze a trpělivost.
 • Strategický marketing – podporujte vaše internetové strategie i offline marketingem. Informujte lidi na nejrůznějších akcích, buďte sponzory, investujte do reklamy v klasických mediích jako je rozhlas, noviny nebo například televize.
 • Nepracujte tvrdě, pracujte chytře – váš úspěch se odvíjí od schopnosti kreativně myslet. Zkoušejte inovativní postupy a buďte originální.
 • Komplexní přístup -všechny části vašeho businessu jsou vzájemně propojitelné. Dělejte jednotlivé činnosti tak, aby navazovaly na ostatní a podporovaly se navzájem.
 • Recyklovatelnost práce – to, co děláte nyní, musí podporovat to, co budete dělat v budoucnu. Sbírejte kontakty, tvořte databáze použitelné v budoucnu. Dnes pracujte na zítřku.
 • Použijte to, co umíte a jak nejlépe dovedete – využijte jednotlivé členy týmu podle jejich schopností a nenuťte je dělat to, co neumějí. Pokud nějakou činnost neovládáte, obraťte se na odborníky na online marketing.
 • Jaký šéf, taková firma – úspěch firmy se odvíjí minimálně z 50 procent od toho jaký je šéf.
 • Jací zaměstnanci, taková firma – dalších 50 procent úspěchu se odvíjí od správně vybraných a fungujících zaměstnanců.
 • Internet vás nespasí – nepovažujte internet za cíl, ale berte jej jako nástroj. Ani nejdokonalejší internetový marketing neudělá ze špatně vedené firmy jedničku.

Sociální sítě

Google analytics

Sociální síť neboli anglicky social network je internetová služba umožňující registrovaným uživatelům vytvářet profily, komunity a firemní stránky. Sociální sítě se dělí podle zaměření a kromě všeobecných existuje mnoho oborově zaměřených. Nejrozšířenější všeobecnou sociální sítí je Facebook, Twitter a Google+. Za sociální síť lze však považovat i mnoho komunitních webů. Sociální síť je vynikající marketingový nástroj, pomocí kterého lze budovat značku i propagovat nejrůznější produkty či osoby. Tyto sítě mají dnes mnoho pokročilých funkcí a jsou mimo jiné i poskytovateli placené reklamy. Většina těchto reklamních systémů funguje na principu PPC. V rámci reklamní kampaně může být propagována jiná stránka na téže sociální síti nebo profil uživatele či článek. Ale může být propagována i webová stránka mimo tuto síť. Moderní sociální sítě umožňují kromě jiného také tvorbu vlastních aplikací.

Facebook i Google+ v sobě zahrnují profily osob, firemní stránky a skupiny. Nejčastějším použitím stránek je propagace značky, produktu nebo služeb. Skupiny jsou v online marketingu mnohdy podceňované. Správně fungující skupina je však velmi cenným zdrojem návštěvnosti webu. Jsou to právě facebookové skupiny, kde bývají uživatelé nejaktivnější. Diskutují, prezentují své názory, zkušenosti, sdílejí odkazy. Skupiny tak žijí bohatým komunitním životem.

Videa

Vytvořením YouTube kanálu a jeho správným používáním můžete propagovat téměř cokoli a kohokoli. YouTube videa můžete použít i jako prostor pro vaši reklamu.

Linkbuilding (zpětné odkazy)

Odkazy mají vliv nejen na pozice ve vyhledávačích, ale také zvyšují návštěvnost webu přímými přístupy.

PPC reklama a internetová reklama

COllabim 1Internetovou reklamou se rozumí textový, obrázkový a multimediální obsah, jehož cílem je vaše propagace. Nejpoužívanější metodou pro zobrazování reklamy je takzvaná PPC reklama.

Google provozuje nejpoužívanějším PPC systémem na světě PPC AdWords. Druhou částí AdWords je AdSense, tedy služba umožňující majitelům webových stránek zobrazování PPC reklamy získané v rámci AdWords.

Seznam.cz provozuje PPC Sklik, který je nejpoužívanějším českým PPC systémem. Umožňuje snadno a efektivně získávat nové zákazníky. Platíte pouze za klik, nikoli za zobrazení reklamy. Protipólem tohoto systému je Sklik partner, který umožňuje provozovatelům webu umístit na svoje stránky PPC reklamu a vydělávat na zobrazované reklamě.

Facebook používá pro zobrazování PPC reklamy vlastní podstránky. Správné zacílení reklamy na Facebooku je nezbytné zejména proto, že spektrum návštěvníků je zájmově i věkově velmi pestré. Facebook neustále pracuje na vylepšování funkcí a zobrazování reklam.

Ceník PPC reklamy se odvíjí od potřeb klienta a cíle, kterého má být pomocí PPC reklamy dosaženo.

Remarketing (retargeting)

SKlikRemarketing neboli retargeting znamená v překladu znovuzobchodování nebo znovuzacílení. Návštěvníci vašich stránek jsou označeni pomocí cookies speciálním kódem. Těmto návštěvníkům je poté na webech provozovatele remarketingu nebo na partnerských webech zobrazována vaše reklama a tím jsou přiváděni zpět na vaše stránky. Návštěvnost plynoucí z remarketing kampaně má o mnoho vyšší konverzní poměr (proměna návštěvníka na kupujícího či klienta) než klasická PPC reklama. Od toho se odvíjí také ceník remarketingu a našich služeb, které v této oblasti poskytujeme. V České republice je provozovatelem Remarketingu především Google, ale také Seznam.cz.

Email marketing neboli direct mailing

GA 1Patří mezi metody přímého marketingu. V tomto typu marketingu jsou uživatelé oslovování přímo, pomocí mailu. V tomto oboru máme bohaté zkušenosti a pomůžeme vám vytvářet databázi kontaktů na vaše potenciální zákazníky. Sbírání kontaktů lze provádět i jinak než jen pomocí registrace.

Víme jak vytvořit databázi emailů z okruhu vašich potenciálních klientů a nabídnout jim informace, o které mají zájem. V kombinaci se správně zvolenými nástroji pro rozesílání tak snížíme na minimum množství mailů označených jako spam. Při profesionálním a průběžně prováděném direct mailingu tak můžete snadno a rychle oslovit nejen vaše registrované uživatele, ale také mnoho dalších. Získáte tak nové zákazníky a dosáhnete vyššího obratu. Oblíbenou formou použití databáze kontaktů jsou například newslettery, pomocí kterých můžete pravidelně informovat o svých novinkách.

Nástroje pro online marketing

Internetový marketingMyšlenkové mapy – Použití myšlenkových map je ideální všude tam, kde je třeba grafické znázornění. Myšlenkové mapy používáme pro znázornění struktury obsahu webu neboli informační architektury, priorit a v některých případech i časového plánu pro lepší orientaci v prováděných činnostech. Mapy používáme také pro analýzu potřeb klienta.

Trello

K plánování používáme kromě emailu, mobilního telefonu, Skype a Google kalendáře také Trello. Tento systém nám umožňuje efektivní a přehlednou týmovou spolupráci s možností sdílet vybrané informace o postupu prací s klientem.

Universal Analytics a Google Analytics

GA 7Ke sledování a vyhodnocování účinnosti internetového marketingu a návštěvnosti používáme zejména Universal Analytics a Google Analytics. Pro sledování správného chodu webu a indexace obsahu nám pak slouží Google Search Console. Pozice klíčových slov ve vyhledávačích monitorujeme pomocí služby Collabim a vlastního nástroje vyvinutého speciálně pro sledování pozic.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz