+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Kariéra a nabídka práce

Rádi byste s námi pracovali na online marketingu? Hledáme tvořivé, samostatné kolegy, se kterými si budeme rozumět a kteří jsou profesionálové ve svém oboru.

Aktuálně hledáme spolupracovníky pro posílení týmu:

 • Programátor – programuje webové stránky a aplikace s použitím nejrůznějších programovacích jazyků a technologií
 • Obchodník – aktivně vyhledává nové zákazníky. Je odměňován formou provize z daného projektu

Spolupracovníky, které nyní nehledáme, ale zeptejte se:

 • Webový grafik – úkolem grafika je vytvářet grafické návrhy stránek, loga a v předem dohodnuté podobě je předávat programátorovi
 • Specialista na sociální sítě – spravuje sociální sítě klientů i našich vlastních internetových projektů
 • Linkbuilder – buduje odkazové portfolio našich i klientských webových stránek
 • Správce webů – stará se o obsahovou stránku webových stránek, provádí jejich aktualizaci a vkládá dodané texty či informace.
 • Tester webů – testuje funkčnost webových stránek a případné nedostatky sděluje ostatním členům týmu
 • SEO konzultant – analyzuje stav on-page faktorů i off-page faktorů a vytváří analýzy stránek
 • Copywriter – tvoří čtivé a pravopisně i stylisticky dokonalé texty
 • Korektor textů – opravuje pravopisné chyby textů i webového obsahu
 • Překladatel textů – překládá texty a weby z cizích jazyků do češtiny
 • PPC specialista – stará se o PPC kampaně a buduje dobré jméno klientů i našich internetových projektů

Naše heslo je:

Dělejte to, co vás baví a současně to, v čem jste dobří! Pokud si budeme rozumět, můžeme to dělat spolu.

Jak probíhá týmová spolupráce?

Spolupráci celého týmu řídí a postup práce určuje projektový manažer Přemek Kubák.

V rámci každého projektu postupně provádíme jednotlivé potřebné práce, evidujeme jejich stav. Jsme v neustálém kontaktu tak, abychom předcházeli potížím a nedocházelo k prodlení. Každá hotová práce, jako je programování, webová grafika, překlady webů, korektury textu, je spolupracovníkem předána manažerovi projektu nebo vložena přímo do rozpracovaného projektu. Případně je předána spolupracovníkovi, který na projektu pokračuje. Vše děláme tak, aby na konci procesu byl vždy spokojený klient. Všichni spolupracovníci pracují jednotlivě na živnostenský list.

Finanční podmínky spolupráce

U každého projektu (například vytvoření webu) se manažer projektu domlouvá před začátkem práce se všemi spolupracovníky na jejich finančním ohodnocení. K úhradě smluvené částky pak dojde po ukončení projektu a zaplacení provedených prací klientem.

Co jsme dělali v minulosti a na čem pracujeme nyní

Máme toho za sebou dost a jsme čím dál tím sehranější. Některé ukázky našich zakázek najdete v referencích. Jedná se však jen o špičku ledovce, protože drtivá většina našich činností a projektů probíhala pod hlavičkou našich minulých zaměstnavatelů a jiných tvůrčích organizací. Takže se jimi nemůžeme pochlubit. Nebyli jsme totiž vždy jen freelanceři a někteří z nás pracovali (a částečně stále pracují) pro nejrůznější marketingové firmy, pro které vykonali mnoho dobré práce.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz